EKO-MAN Servis s.r.o.
Hlavní náplní naší činnosti je odvoz živnostenského, stavebního, komunálního a velkoobjemového odpadu, pomocí vlastní techniky a následného třídění na složky, které se dále využívají v recyklačním procesu. Veškeré odpady a třídíme ve vlastním areálu, kde současně nabízíme písky, kačírky,drtě všech frakcí, zeminu a mulčovací kůru.
Za účelem efektivního nakládání s Vašimi odpady při splnění legislativních požadavků Zákona o odpadech… a směrnic EU o snižování podílu odpadů, ukládaných na skládkách se snažíme maximum převzatých odpadů roztřídit, tak aby na skládky mířily jen ty odpady, které už nejsou žádným způsobem recyklovatelné, popř. využitelné.
Standartní součástí našich služeb je předání výpisu z evidence odpadů, převzatých a dále naší firmou využívaných nebo odstraňovaných, a to nejpozději do 20.1. následujícího roku nebo v případě potřeby na vyžádání i dříve - např. po ukončení akce apod.. Tento výpis z evidence odpadů Vám slouží jako ucelený doklad o řádném předání odpadů k jejich dalšímu využití nebo odstranění v souladu se zákonem ( například ke kolaudaci ), a zároveň ho můžete využít jako kompletní podklad pro zhotovení Vaší evidence a Hlášení o produkci a nakládání s odpady dle zákona č.185/2001 Sb. a vyhlášek č.381 a 383 / 2001 Sb.
Nabízíme komplexní služby v odpadovém hospodářství. Jedná se o odpadové hospodářství na klíč, ve kterém naše společnost přebírá kompletní odpovědnost za provozování odpadového hospodářství klienta.
Našim hlavním cílem je spokojený zákazník., kterému chceme poskytnout kvalitní služby s rychlou dodací lhůtou.

    Veškeré naše služby provozujeme v souladu s platnou legislativou, tedy se souhlasem Krajské hygienické stanice, zastupitelstvem místního úřadu a Krajského úřadu středočeského kraje.